گروه فرهنگی یک هفتاد و سوم

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

فایل های صوتی شنبه 28شهریور ماه

شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۲۹ ق.ظ


با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهات دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

3 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) به ایمیل YEK73CLIP@GMAIL.COM  ارسال نمایید.

5 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.


فایلadt1– خانم رویا جعفری

فایلadt6– خانم ریحانه علیزاده عرب

فایل aej4– خانم زهره اشفاقی

فایلabe1– خانم زهرا طوسی 


فایل abe2–  خانم غزاله پروین محبی

فایل afr3 - خانم فاطمه شریعتی

فایل afr4 – خانم معصومه طاووسی

فایل afs4– خانم فاطمه دانش نهاد 

فایل adb3 – خانم مرضیه حسینی


فایل adm1- خانم زهرا حسین زاده شاد 

فایل adk7 -  خانم فاطمه غفاریان 

فایلaen5– خانم هروی

فایل afb5– خانم هروی

فایل adw6 – خانم آرزو شعبان

فایل aem5 - کاربر سجاد آذرپور 

فایل adx5 - کاربر ARMA66

فایل aev1 - کاربر pasdar 

فایل aez5 - کاربر detector

فایل aew1 - کاربر نرگس مهدوی 

فایل aep4 -  کاربر ناسره 

فایل aey1 - خانم ملیکا داودیان

فایل afd1 - خانم ملیکا داودیان 

  به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.


فایل های صوتی شنبه 21 شهریور 1394

جمعه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۹ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهات دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

3 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) به ایمیل YEK73CLIP@GMAIL.COM  ارسال نمایید.

5 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از عاشورا تا ظهور – 11 دی 1390

فایلabe1 – آسیه حسینی

فایل abe2– آمنه موسوی

فایلabe3– خانم رویا جعفری

فایلabe4– خانم ریحانه علیزاده عرب

فایل abe5 – خانم زهره اشفاقی

فایلabe6– خانم زهرا طوسی 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از عاشورا تا ظهور – 12 دی 1390

فایل abf1 –  خانم غزاله پروین محبی

فایل abf2 – خانم فاطمه شریعتی

فایل abf3 – خانم معصومه طاووسی

فایل abf4 – خانم فاطمه دانش نهاد 

فایل abf5 – خانم مرضیه حسینی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از عاشورا تا ظهور – 13 دی 1390

فایل abg1 –  خانم مهلا نعمتی

فایل abg2 – خانم زهرا حسین زاده شاد 

فایل abg3 – خانم زینب علیدوست

فایل abg4 – خانم هروی

فایل abg5 – خانم هروی

فایل abg6 – خانم آرزو شعبان

  به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.


فایل های صوتی شنبه 14شهریورماه 94

جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۱۲ ب.ظ


سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی 31 شهریور93

فایلafq1 – آسیه حسینی

فایل afq2– آرزو شعبان

فایلafq3– خانم آمنه موسوی

فایلafq4– خانم رویا جعفری

فایل afq5 – خانم ریحانه علیزاده عرب

فایلafq6– خانم زهره اشفاقی

فایلafq7–  خانم سمیرا محمدی 

فایل afq8 -  خانم زهرا طوسی 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شفاعت و توسل(هیأت محبان زینب)  9آبان 93

فایلafr1 –  خانم سمیرا محمدی

فایل afr2 – خانم سیده عالمه حسینی

فایلafr3 – خانم فاطمه سادات ناظم

فایلafr4 – خانم فهیمه اشفاقی

فایلafr5– خانم غزاله پروین محبی

فایل afr6–  خانم فاطمه شریعتی

فایل afr7  خانم معصومه طاووسی

                                     سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شفاعت و توسل (هیأت محبان زینب)10آبان 93

فایل afs1  خانم فاطمه دانش نهاد 

فایل afs2–  خانم مرضیه حسینی

فایل afs3–  خانم مهلا نعمتی

فایلafs4    خانم رویا طباطبایی

فایلafs5 - خانم زهرا حسین زاده شاد 

فایلafs6–  کاربر savajjad                                      سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شفاعت و توسل (هیأت محبان زینب)11آبان 93 

فایلaft1 –  کاربر ARMA 66

فایل aft2 -کاربر mohamadmeraj

فایلaft3–  کاربر saeedr

فایل aft4 –  کاربر detector

فایل aft5 –  کاربر mahnaz

فایل aft6 –  کاربر نرگس مهدوی 

فایل های  متفرقه

فایلafn5کاربر amirabadi

فایل adj6 - خانم هروی

فایل adj7 -  خانم هروی 

فایل afa4–  خانمزینب علیدوست

فایلaez5   - کاربر ناسره

فایلaew5کاربر pasdar 

  به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.

فایل های صوتی شنبه 7 شهریور 94

شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۳۴ ق.ظ

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی 10 شهریور93

فایل afm1 – آسیه حسینی

فایل afm2آرزو شعبان

فایلafm3خانم آمنه موسوی

فایلafm4خانم رویا جعفری

فایل afm5 خانم ریحانه علیزاده عرب

فایلafm6خانم زهره اشفاقی

فایلafm7خانم هروی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی 17شهریور 93

فایلafn1 –  خانم سمیرا محمدی

فایل afn2 – خانم سیده عالمه حسینی

فایلafn3 – خانم فاطمه سادات ناظم

فایلafn4 – خانم فهیمه اشفاقی

فایلafn5خانم رضایی

فایل afn6خانم رضایی

فایل afn7 –  خانم غزاله پروین محبی

فایل afn8   خانم فاطمه شریعتی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی 24شهریور93

فایل afo1 –  خانم معصومه طاووسی

فایلafo2–  خانم فاطمه دانش نهاد 

فایل afo3–  خانم مرضیه حسینی

فایل afo4–  خانم مهلا نعمتی

فایلafo5    خانم رویا طباطبایی

فایل afo6 - خانم زهرا حسین زاده شاد 

فایلafo7–  کاربر savajjad

فایل afo8 –  کاربر ARMA 66

فایل afo9 -کاربر mohamadmeraj

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی 7 مهر 93

فایل afp11 –  کاربر saeedr

فایل afp2 –  کاربر detector

فایل afp33 –  کاربر mahnaz

فایل afp4 –  کاربر نرگس مهدوی 

فایل afp5–  زینب علیدوست

فایل afp6    - کاربر ناسره

فایل afp7کاربر pasdar 

فایل متفرقه

فایل afl1کاربر amirabadi

  به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.