گروه فرهنگی یک هفتاد و سوم

فایل های صوتی دوشنبه 21 دی 1394

دوشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷ ق.ظ


با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.
به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.

فایل های صوتی شنبه 12 دی 1394

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

گروه خانم مرضیه حسینی

فایل afz3 خانم نرگس مهدوی

فایل abh1خانم زهره اشفاقی

فایل abh2خانم غزاله پروین محبی

فایل  abh3 - خانم ریحانه علیزاده عرب

فایل abh4 خانم زهرا مداح

فایل  abh5- خانم ساجده پور علی

 گروه خانم زهرا طوسی

فایل abh6 –  خانم آسیه حسینی

گروه خانم هروی

فایل abi1 –  خانم مرضیه رحیمی پور

فایل  abi2 خانم فاطمه جلالی

 به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.

فایل های صوتی شنبه 5 دی 1394

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۳۵ ق.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

گروه خانم مرضیه حسینی

فایل afz3 خانم نرگس مهدوی

فایل afz4 خانم ریحانه علیزاده عرب

فایل afz5 خانم بلوکی

فایل afz6 خانم زهرا مداح

فایل aga1 - خانم زهره اشفاقی

فایل aga2 - خانم ساجده پور علی

 گروه خانم زهرا طوسی

فایل aga3 –  خانم آسیه حسینی

فایل aga4 خانم ریحانه غضنفری

فایل aga5خانم آرزو حاجیان

فایل aga6خانم معصومه طاووسی

فایل aga7خانم سودابه اکبریان

فایل aga9 - خانم ارجمند

گروه خانم هروی

فایل agb1 –  خانم مرضیه رحیمی پور

فایل agb2 خانم زکیه اسماعیلی

فایل agb3 خانم فاطمه فضلی

فایل agb4 خانم فاضلی

فایل agb5 خانم محبوبه رضایی

فایل agb6 خانم فاطمه جلالی

 به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.

فایل های صوتی شنبه 28 آذر 1394

جمعه, ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

گروه خانم مرضیه حسینی

فایل adl7 خانم نرگس مهدوی

فایل afy1خانم فاطمه غفاریان

فایل afy2 – خانم غزاله پروین محبی

فایل adl16خانم ریحانه علیزاده عرب

فایلacf6 خانم بلوکی

فایل aec6 خانم ملیحه بلوکی

فایل afw9 – خانم زهرا مداح

 گروه خانم زهرا طوسی

فایل afp9 –  خانم آسیه حسینی

فایل adt7 خانم ریحانه غضنفری

فایل aee1 خانم آرزو حاجیان

فایل adl14 خانم ارجمند

فایل aee4 خانم معصومه طاووسی

گروه خانم هروی

فایل adl11 –  خانم مرضیه رحیمی پور

فایل adl12 خانم زکیه اسماعیلی

فایل adl13 خانم فاطمه فضلی

فایل abj6 – خانم فاضلی

فایل abj7 خانم محبوبه رضایی

فایل abj8 خانم فاطمه جلالی

 به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.


فایل های صوتی سه شنبه 3 آذر 1394

سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ


با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

گروه: خانم طاهری

فایلaed1 – خانم نرگس مهدوی

فایلaea 1خانم بلوکی

فایل aea 2خانم ریحانه علیزاده عرب

فایل aea 3 خانم صابری

فایل aec 6خانم ملیحه بلوکی

فایل adl10خانم زهرا مداح

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بصیرت - جلسه سوم- 18 آذر 1392

گروه خانم طوسی

فایل  aee1خانم فائزه نرگسی

فایل  aee2خانم ریحانه غضنفری

فایل  aee3خانم نرگس فامیلی

فایل  aee4آقای امین رحیمی

فایل  aee5خانم آصفه قاصدی پور

فایل  aee6خانم ارجمند

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع راز ذریه - جلسه سوم- اردیبهشت 1390

گروه خانم هروی

فایلabj1 خانم مرضیه رحیمی پور

فایلabj2 خانم زکیه اسماعیلی

فایلabj3 - خانم محبوبه رضایی

فایلabj4 - خانم فاطمه جلالی

فایلabj5 - خانم فاضلی

به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.

فایل های صوتی یکشنبه 24 آبان 1394

يكشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بصیرت - جلسه دوم- 17 آذر 1392

 ((سرگروه: خانم طاهری))

فایلaed1 – خانم نرگس مهدوی

فایلaed2خانم ریحانه علیزاده عرب

فایلaed3خانم صابری

فایلaed4خانم بلوکی

فایلaed5خانم ملیحه بلوکی

گروه خانم طوسی

فایل  aed6خانم آرزو حاجیان

فایل  aed7خانم ریحانه غضنفری

فایل  aed8خانم معصومه طاووسی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بصیرت - جلسه اول- 16 آذر 1392

گروه خانم هروی

فایلaec1 خانم مرضیه رحیمی پور

فایلaec2 خانم زکیه اسماعیلی

فایلaec3 - خانم محبوبه رضایی

فایلaec4 - خانم فاطمه جلالی

فایلaec5 - خانم فاضلی


به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.

فایل های صوتی یکشنبه 17 آبان 1394

شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی- 7 مهر 1393

 ((سرگروه: خانم طاهری))

فایلafp1 – خانم نرگس مهدوی

فایل afp2خانم فاطمه غفاریان

فایلafp4خانم زهره اشفاقی

فایل afp5 – خانم غزاله پروین محبی

فایلafp6خانم ریحانه علیزاده عرب

فایلafp7خانم صابری

فایلafp8خانم بلوکی

فایلafp9خانم ملیحه بلوکی

گروه خانم هروی

فایلafl7خانم مرضیه رحیمی پور

فایلafl8 خانم زکیه اسماعیلی

فایلafl9خانم فاطمه فضلی

فایل aep2 - خانم محبوبه رضایی

فایل aen6 - خانم فاطمه جلالی

فایل adt1 - خانم فاضلی

گروه خانم طوسی

فایل adq7خانم آرزو حاجیان

فایل afp3 - خانم سودابه اکبری

فایل afw3 - خانم فائزه نرگسی

به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.


فایل های صوتی یکشنبه 10 آبان 1394

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید

گروه خانم هروی

فایل abw1 - خانم مرضیه رحیمی پور

فایل abw2 - خانم زکیه اسماعیلی

فایل abw3 - خانم فاطمه فضلی

فایل abw4 - خانم محبوبه رضایی

فایل abw5 - خانم فاطمه جلالی

فایل aby6 - خانم فاضلی

گروه خانم طاهری

فایل acf3 - خانم ریحانه علیزاده عرب

فایل acf4 -  خانم آسیه حسینی

فایل acf5 -  خانم نرگس مهدوی

گروه خانم طوسی

فایل acf6 -  خانم فائزه نرگسی

فایل acf7 -  خانم سودابه اکبری

فایل adt9 - خانم آرزو حاجیان

به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.


فایل های صوتی دوشنبه 3 آبان 1394

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فاجعه منا- شب دوم 12 مهر 1394

 ((سرگروه: خانم طاهری))

فایلafw1 – خانم نرگس مهدوی

فایل afw2خانم فاطمه غفاریان

فایلafw3خانم زینب علیدوست

فایلafw4خانم زهره اشفاقی

فایل afw5 – خانم غزاله پروین محبی

فایلafw6خانم ریحانه علیزاده عرب

فایلafw7خانم صابری

فایلafw8خانم بلوکی

فایلafw9خانم ملیحه بلوکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع پیامبر در عهدین- شب اول 6 مهر 1391

((سرگروه: خانم زهرا طوسی))

فایل afy1 –  خانم نفیسه جلالیان

فایل afy2 خانم فائزه نرگسی

فایل afy3 خانم سودابه اکبریان

فایل afy4 خانم ریحانه غضنفری

فایل afy5 خانم آرزو حاجیان

فایل afy6 خانم معصومه طاووسی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع پیامبر در عهدین- شب دوم 7 مهر 1391

((سرگروه: خانم هروی))

فایل afx1 –  خانم مرضیه رحیمی پور

فایل afx2 خانم مهناز خانی مقدم

فایل afx3 – خانم زکیه اسماعیلی

فایل afx4 خانم فاطمه فضلی

فایل afx5 خانم فاضلی

فایل afx6 خانم محبوبه رضایی

  به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است. 


فایل های صوتی شنبه 25 مهر 1394

شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ

با سلام به دوستان گروه پیاده سازی

1 – لطفا در پیاده سازی صوت سخنرانی نکات استاندارد پیاده سازی را حتما رعایت کنید.

جهت دانلود فایل استاندارد پیاده سازی اینجا کلیلک کنید.

2 - بعد از پیاده سازی سخنرانی لطفا فایل WORD را با عنوان کد فایل صوتی (مثلا ACA1) تا جمعه شب به ایمیل سرگروه خود ارسال نمایید.

3 - با توجه به اینکه فایل صوتی بر اساس زمان بندی کات شده (مثلا هر 12 دقیقه) و موضوع منسجمی را در بر ندارد لذا خواهشمند است بعد از پیاده سازی سخنرانی از انتشار فایل صوتی خودداری نمایید.

گروه خانم هروی

فایل aer1 - خانم مرضیه رحیمی پور

فایل aeu4 - خانم فاطمه فضلی

فایل afd4 - خانم حانیه لطفی نیا

فایل afs1  - خانم فاضلی

گروه خانم طوسی

 به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) که صد البته نزدیک است.